This is an example of a HTML caption with a link.

Mời các doanh nghiệp tham gia "Hội chơ triển lãm và giao thương chuyên ngành phụ tùng, linh kiên Ô tô Trung-Việt "

VPHH đưa tin

Ban tổ chức Hội chơ triển lãm và giao thương chuyên ngành phụ tùng, linh kiên Ô tô Trung-Việt mời doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ và Hội nghị giao thương tại Nam Ninh - Trung Quốc. Thường trực HH gửi nội dung để doanh nghiệp biết đăng ký tham gia.

Liên hệ: 

Email: vphh@vami.com.vn

Tel: 043 936 8053CMS_UserOnline_View

Thống kê truy cập

Đang Online 3

Lượt truy cập 110086

Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu