This is an example of a HTML caption with a link.
CMS_NewsList_View

HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (ICOVI)

Cập nhật: 24/07/2017

Chuyên tư vấn, hợp tác giữa các công ty cơ khí trong, ngoài nước


THÀNH VIÊN HIỆP HỘI

Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu