This is an example of a HTML caption with a link.
CMS_NewsList_View

HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

VAMI Làm việc với Công ty CP Lisemco

Cập nhật: 19/10/2016

Hải Phòng

Ngư dân miền Trung chuộng đóng tàu cá bằng vật liệu composite

Cập nhật: 16/10/2016

Ngư dân miền Trung chuộng đóng tàu cá bằng vật liệu composite

Phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Cập nhật: 16/10/2016

Phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”


THÀNH VIÊN HIỆP HỘI

Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu