VAMI THÀNH LẬP BAN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TOÀN BỘ, PHI TIÊU CHUẨN VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Bài, ảnh : Ngụy Hoàng Sơn

VAMI THÀNH LẬP BAN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TOÀN BỘ,

 PHI TIÊU CHUẨN VÀ  XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Bài, ảnh: Ngụy Hoàng Sơn

Ngày 26/6/2018, tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama), thành viên Vami, Hiệp hội Doamh nghiệp Cơ khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban chế tạo thiết bị toàn bộ, phi tiêu chuẩn và xây lắp công nghiệp. Ban này gốm các doanh nghiệp có tiềm năng về con người, thiết bị gia công chế tạo kết cấu thép cho nhiều công trình lớn của Đất nước, tiêu biểu như các công ty của Lilama, Agrimeco, Cơ khí Hà Nội...

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Ban chế tạo thiết bị toàn bộ, phi tiêu chuẩn và xây lắp công nghiệp dự kiến có 30 thành viên. Trước khi vào nội dung chính, Hội nghị đã nghe lần lượt các đơn vị thành viên giới thiệu vắn tắt về đơn vị mình, thế mạnh, khả năng và những kết quả tiêu biểu đạt được trong công tác này trong những năm qua.


Ông Nguyễn Quang Tạo – Weldcom

 

Ông Vũ Kế Chương – Lilama 69-2

 

Ông Phan Đăng Phong –Viện Nghiên Cứ Cơ Khí Narime

 

Ông Vũ Đình Hồng – Cơ khí chính xá Thăng Long

 

Ông Trần Văn Tuấn – Vinalift

 

Ông Lê Đình San – Lilama 5

 

Ông Đặng Văn Long – Lilama 10

 

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe ông Lê Văn Tuấn báo cáo dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban chế tạo thiết bị toàn bộ, phi tiêu chuẩn và xây lắp công nghiệp của VAMI. Theo Quy chế này Ban chế tạo thiết bị toàn bộ, phi tiêu chuẩn và xây lắp công nghiệp (Ban) là tổ chức của Hiệp hội.

Các thành viên của Ban tham gia hoạt động trên tinh thần tự nguyện và chấp hành Quy chế hoạt động của Ban với những chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động như sau: Phối hợp giữa các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội để phát triển chế tạo được các sản phẩm cơ khí nội địa nhằm từng bước thay thế nhập khẩu, tăng khả năng cạnh tranh với nước ngoài, giảm chi phí ngoại tệ nhập khẩu, tạo nhiều việc làm cho lực lượng lao động người Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo các sản phẩm cơ khí. Tiếp cận, thu thập và đề xuất phương án / cơ chế với Hiệp hội để Hiệp hội kiến nghị Chính phủ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí nội địa tham gia đấu thầu nhiều gói thầu, dự án dùng vốn đầu tư công và thực hiện các nhiệm vụ khác được Thường trực Hiệp hội phân giao.


Ông Đào Phan Long, Chủ tich Vami đọc các quyết đinh bổ nhiệm


Cơ cấu tổ chức của Ban sẽ gồm: 01 Trưởng Ban, 02 Phó trưởng Ban do Thường trực Hiệp hội đề cử, Chủ tịch Hiệp hội bổ nhiệm. Thành viên của Ban tự nguyện tham gia, Định kỳ ba (03) tháng một lần (không kể các trường hợp đột xuất khác) Ban sẽ tổ chức họp để các thành viên báo cáo, cập nhật tình hình các gói thầu, dự án và công việc liên quan. Trưởng, Phó trưởng Ban sẽ trao đổi, bàn bạc và thống nhất các nội dung công việc của các thành viên để thực hiện những dự án, hợp đồng với các thành viên trong Ban. Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc họp sẽ do Trưởng Ban quyết định và thông báo mời họp.

Trưởng Ban được quyền đề xuất thay thế, bổ sung các Phó trưởng ban, các thành viên và đề xuất các nội dung khác liên quan đến cơ cấu nhân sự của Ban.Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban về công việc trong phạm vi quyền hạn của mình. Đề xuất với Thường trực Hiệp hội để giao nhiệm vụ (hoặc thay đổi nhiệm vụ) cho các thành viên của Ban để thực hiện những công việc theo thỏa thuận đã ký với Chủ đầu tư cũng như các đối tác liên quan, hoặc thực hiện đề xuất những công việc và kiến nghị gửi Thường trực ký trình các cơ quan quản lý Nhà nước khi cần thiết. Ký hoặc ủy quyền cho các Phó trưởng Ban ký các loại văn bản, tài liệu gửi đến Chủ đầu tư hoặc các đối tác, đơn vị liên quan thực hiện các gói thầu, dự án mà Ban đang tham gia.

Kinh phí hoạt động của Ban được lấy từ nguồn đóng góp trên cơ sở thống nhất tự nguyện của các thành viên tham gia Ban. Trong trường hợp không đủ chi phí, Ban sẽ đề nghị các thành viên của Hiệp hội đóng bổ sung. Mức đóng góp cụ thể sẽ do thành viên Ban thống nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc chưa hợp lý, Trưởng Ban sẽ làm việc với các thành viên của Ban để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Hiệp hội xem xét, bổ sung, sửa đổi quy chế này cho phù hợp.

Mặc dù đây mới là Quy chế dự thảo nhưng hầu hết những người tham dự Hội nghị bày tỏ sự nhất trí cao với từng điều khoản được nêu. Ngoài việc bàn bạc về Quy chế hoạtt động của ban, các đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu nhiều ý kiến tập trung xung quanh những khó khăn của ngành Cơ khí hiện nay, đặc biệt là công ăn việc làm cho người lao động. Nhiều ý kiến đưa ra nhằm tháo gỡ tình trạng này như: Hiệp hội phải tìm cách tiếp xúc được với Chính phủ, để Chính phủ nghe thấy những bức xúc cũng như những nguyện vọng cống hiến xây dựng Đất nước của các doanh nghiệp Cơ khí trong Ban nói riêng và cả nước nói chung. Có những ý kiến thẳng thắn cho rằng: Cơ khí phát triển được hay không là tuỳ thuộc vào ý chí của Thủ tướng, Thủ tướng muốn nó phát triển thì nó sẽ phát triển, bằng không thì nó sẽ mãi èo uột như hiện nay thôi.


Ông Đào Phan Long, Chủ tich Vami trao Quyết định trưởng ban cho ông

Lê Văn Tuấn, TGĐ Lilama.


Ông Đào Phan Long, Chủ tich Vami trao Quyết định phó trưởng ban cho ông Lê Văn An, TGĐ Agrimeco


Ông Phan Đăng Phong, Viện trưởng Narime nhận quyết định phó trưởng ban


Cũng trong Hội nghị này, thay mặt Thường trực Hiệp Hội, Chủ tịch Hiệp hội Đào Phan Long đã trao Quyết định trưởng ban cho ông Lê Văn Tuấn, Tổng giám đốc Lilama và Quyết định phó trưởng ban cho các ông Lê Văn An, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Agrimeco và Phan Đăng Phong, Viện trưởng Narime trước tiền vỗ tay nhất trí của Hội nghị. Hội nghị đã kết thúc, thành công tốt đẹp./.

 

 

 Thống kê truy cập

Đang Online 9

Lượt truy cập 828651

          Ẩn
Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu