Hiệp hội làm việc với Hiệp hội KOAMI (Hàn Quốc) về việc thành lập trung tâm Kỹ thuật tại Việt Nam

Ngày 24 tháng 07 năm 2018, Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam do Ông Đào Phan Long Chủ tịch, Ông Nguyễn Chỉ Sáng - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký đã có buổi làm việc với đoàn Hiệp hội KOAMI của Hàn Quốc do Ông Park Sungbae - Trưởng phòng kinh doanh là trưởng đoàn, tại trụ sở của HIệp Hội. Trong buổi làm việc, phía Hiệp hội KOAMI cũng đề xuất về chương trình thành lập 01 trung tâm kỹ thuật ở Việt Nam và sẽ phối hợp thực hiện với HIệp hội VAMI dựa trên cơ sở bản ghi nhớ đã ký giữa VAMI - KOAMI được sự chứng kiến của Bộ Công Thương hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

           Ngày 24 tháng 07 năm 2018, Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam do Ông Đào Phan Long Chủ tịch, Ông Nguyễn Chỉ Sáng - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký đã có buổi làm việc với đoàn Hiệp hội KOAMI của Hàn Quốc do Ông Park Sungbae - Trưởng phòng kinh doanh là trưởng đoàn, tại trụ sở của HIệp Hội.


 


Chủ tịch Ông Đào Phan Long, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ông Nguyễn Chỉ Sáng làm việc với đoàn KOAMI