HỘI THẢO GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ( SỬA ĐỔI )

Ngày 7 tháng 8 năm 2018 tại Tổng cục Thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng cục Thuế đã tổ chức hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật quản lý thuế ( sửa đổi ). Đây là Luật có tác động rất mạnh và rộng tới cộng đồng doanh nghiệp.

Tin Hội thảo góp ý cho Luật  quản lý  thuế sửa đổi

Ngày 7 tháng 8 năm 2018 tại Tổng cục Thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng cục Thuế đã tổ chức hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật quản lý thuế. Đây là Luật có tác động rất mạnh và rộng tới cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo có sự tham dự của một số Hiệp hội ngành hàng, Đại lý thuế, Ngân hàng và doanh nghiệp. Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam cùng tham dự hội thảo.

Đa số các ý kiến nhất trí đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban soạn thảo, góp ý bổ sung một số nội dung để hướng tới có một Luật quản lý thuế quan tâm nhiều hơn tới nội dung hơn hình thức, việc tự kê khai thuế của các doanh nghiệp đơn giải, minh bạch và hướng tới hội nhập.

Góp ý cho dự thảo Luật này, Hiệp hội có ý kiến:

-       Thống nhất với nội dung Dự thảo Luật quản lý thuế đã hướng tới minh bạch, dễ áp dụng và hội nhập.

-       Góp ý thêm: Để tránh hiện tượng mua bán hóa đơn hiện nay khi doanh nghiệp làm quyết toán Thuế, đề nghị trong Luật quản lý thuế hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện có nội dung cho doanh nghiêp được nộp thuế thay cho người bán trong một số hoạt động  phát sinh không có hóa đơn VAT. Giải pháp này giúp cho việc quyết toán thuế hướng tới nội dung hơn hình thức, tránh cho người nộp thuế vi pham pháp luât và việc tự kê khai thuế của ngườii nộp thuế sẽ thuận lợi hơn. Đây là mong muốn của nhiều doanh nghiệp. Để thực hiện, cần có quy định giới hạn của việc nộp thuế thay, thuế này không được khấu trừ khi quyết toán thuế.

Bạn đọc quan tâm tới nội dung Dự thảo Luật này có thể tham khảo trên Website:     www.vibonline.com.vn


Thống kê truy cập

Đang Online 14

Lượt truy cập 834739

          Ẩn
Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu