HỘI THẢO "XỬ LÝ CHẤT THẢI LÀM NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO CÔNG NGHIỆP XI MĂNG"

Ngày 22 tháng 08 năm 2018, Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam phối hợp với tập đoàn LOESCHE của CHLB Đức tổ chức hội thảo “ Xử lý chất thải làm nhiên liệu thay thế cho công nghiệp xi măng”.


Ngày 22 tháng 08 năm 2018, Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam phối hợp với tập đoàn LOESCHE của CHLB Đức tổ chức hội thảo “ Xử lý chất thải làm nhiên liệu thay thế cho công nghiệp xi măng”.


Hội thảo “ Xử lý chất thải làm nhiên liệu thay thế cho công nghiệp xi măng”.


Chủ Tịch Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam Ông Đào Phan Long  đã được mời tham dự hội thảo này. Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo của Bộ Xây Dựng, Đại diện của Văn phòng chính phủ, Bộ kế hoạch và Đầu tư. Tổng công ty Xi măng Việt Nam cùng với các doanh nghiệp thành viên, các sở xây dựng và các chuyên gia trên toàn quốc.