HỘI Thảo " Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0".

Triển khai thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035, Cục Công Nghiệp, Bộ Công Thương kính mời Quý đơn vị cử đại diện tham dự Hội thảo "Triển khai thực hiên Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0".

\

Giấy mời tham dự Hội thảo " Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0".

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Cục Công nghiệp theo công văn số 338/CN-CBCT, Bộ Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cách mạng 4.0”.

 Thường trực Hiệp hội kính đề nghị Quý Ông/Bà tham dự Hội thảo và đề xuất phương hướng xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp cơ khí trong giai đoạn tới.

Đề nghị đăng ký tham dự Hội thảo qua email: vphh@vami.com.vn hoặc điện thoại: 0973.278.473 (đồng chí Đỗ Duy Hưng, P.Chánh Văn phòng VAMI). 


Thống kê truy cập

Đang Online 19

Lượt truy cập 828705

          Ẩn
Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu