HỘI Thảo " Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0".

Ngày 05/09/2018 tại Hà nội, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam - VAMI tổ chức Hội thảo "Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0" nhằm đề ra những giải pháp để phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong thời gian tới theo Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Hội thảo "Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0"

 Nguyễn Đức Thịnh

Ban Thư ký, Pháp chế VAMI

Ngày 5/9 tại Hà nội,  Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam -VAMI tổ chức Hội thảo "Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0" nhằm đề ra những giải pháp để phát triển ngành cơ khí Việt Nam trong thời gian tới theo Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018  của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Phạm Tuấn Anh cùng Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam Đào Phan Long chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đông đảo các đơn vị thành viên của Hiệp hội trên các lĩnh vực thiết kế, chế tạo các dây chuyền thiết bị đồng bộ, thiết bị nhà máy nhiệt điện, máy nông nghiệp, ô tô, tàu thủy, thủy lợi, đường sắt… của các Bộ Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng…,đại diện cho các thành phần kinh tế Nhà nước, Tư nhân, FDI.

Hội thảo còn có tham dự của Hội đồng Lý luận Trung ương: Phó giáo sư Tiến sĩ nguyễn Văn Thạo, Phó chủ tịch chuyên trách hội đồng; của Ban kinh tế Trung ương: PGS.TS Nguyễn Phú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp; của Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, của các cơ quan hoạch định chính sách và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí.


 Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội thảo

            Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Là ngànhcó ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, bền vững, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đẩy mạnh việc tiếp thu chuyển giao công nghệ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp cơ khí trong nước, đảm bảo khả năng tham gia sâu của nền kinh tế vào mảng sản xuất và phân phối toàn cầu, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng bền vững và dài hạn. Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để phát triển công nghiệp cơ khí, ưu đãi và hỗ trợ đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm…song còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được mong mỏi của các cấp, các ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp. Tuy vậy,  ngành cơ khí trong nước vẫn đạt được những kết quả, thành tựu đáng kể như: số lượng doanh nghiệp cơ khí tăng mạnh từ 10.000 doanh nghiệp năm 2010 lên 21.000 doanh nghiệp năm 2016, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm cơ khí đạt trên 16 tỷ USD; nhiều sản phẩm trước đây chúng ta đã phải nhập khẩu đến nay từng bước đã được thay thế, dây chuyền sản xuất trong các nhà máy đã được đồng bộ, các doanh nghiệp đã làm chủ được một số công nghệ, tỷ lệ tự động hóa ngày một nâng cao góp phần vào quá trình CNH, HĐH; một số doanh nghiệp nội địa đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và chuỗi cung ứng toàn cầu của một số tập đoàn đa quốc gia.  

           Trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0 những nhân tố mới xuất hiện đặt ra những yêu cầu mới đối với việc phát triển ngành công nghiệp cơ khí. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành nghề đề xuất những điều chỉnh về chính sách nhằm tạo bình đẳng, thuận lợi cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp cơ khí trong nước, cũng như hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành cơ khí... đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển công nghiệp cơ khí, điều chỉnh danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm, đơn giản hóa thủ tục xác nhận cho phù hợp với tình hình thực tế; đề xuất việc hình thành và phát huy vai trò của Trung tâm hỗ trợ công nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ, khuyến khích và ưu đãi các doanh nghiệp cơ khí áp dụng các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất               Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam phát biểu tại hội thảo   

Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghi