ĐOÀN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM THAM DỰ HỘI CHỢ QUỐC TẾ BI.MU ( HỘI CHỢ MÁY CÔNG CỤ) TẠI MILAN, ITALY

Nhận lời mời của cơ quan Thương mại Đại sứ quán Italy tại Việt Nam, đoàn doanh nghiệp thành viên VAMI gồm 09 đơn vị đã đến tham dự Hội chợ quốc tế BI.MU ( Hội chợ máy công cụ) từ ngày 08/10/2018 – 12/10/2018 do Chủ tịch Hiệp hội kiêm Chủ nhiệm Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và đời sống Ông Đào Phan Long làm trưởng đoàn.

Nhận lời mời của cơ quan Thương mại Đại sứ quán Italy tại Việt Nam, đoàn doanh nghiệp thành viên VAMI gồm 09 đơn vị đã đến tham dự Hội chợ quốc tế BI.MU ( Hội chợ máy công cụ) từ ngày 08/10/2018 – 12/10/2018 do Chủ tịch Hiệp hội kiêm Chủ nhiệm Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và đời sống Ông Đào Phan Long làm trưởng đoàn.

Thành viên của đoàn gồm các ông:

1.     Ông Nguyễn Khắc Hải – Tổng Giám đốc Tổng công ty máy & thiết bị Công nghiệp, P.Chủ tịch VAMI

2.     Ông Ngô Minh Khải – Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ điện và vật liệu nổ 31, P.Chủ tịch VAMI

3.     Ông Phan Phạm Hà – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cơ khí Hà Nội, Ủy viên HĐHH VAMI

4.     Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty CP Kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam, Ủy viên HĐHH VAMI

5.     Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty TNHH MTV cơ khí Quang Trung, Thành viên VAMI

6.     Ông Hoàng Mạnh Trung – Giám đốc Công ty TNHH Fumee Tech, Thành viên VAMI

7.     Ông Nguyễn Ngọc Hùng – P.Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cơ khí Hà Nội, thành viên VAMI

8.     Ông Ngô Văn Thuyết – Giám đốc Công ty TNHH Ngô Hoàng, thành viên VAMI.