HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Ngày 30/10/2018 nhận lời mời của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, đoàn Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam do ông Đào Phan Long Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, đoàn công tác có ông Nguyễn Chỉ Sáng Phó Chủ tịch - Tổng thư ký, ông Phạm Hùng Tổng Biên Tập, ông Nguyễn Kim Sơn Phó Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống, ông Đỗ Duy Hưng Phó Chánh văn phòng Hiệp hội, đã đến thăm và làm việc Ban quan lý nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tại huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình.

          Ngày 30/10/2018 nhận lời mời của Ban quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, đoàn Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam do ông Đào Phan Long Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, đoàn công tác có ông Nguyễn Chỉ Sáng Phó Chủ tịch -  Tổng thư ký, ông Phạm Hùng Tổng Biên Tập, ông Nguyễn Kim Sơn Phó Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống, ông Đỗ Duy Hưng Phó Chánh văn phòng Hiệp hội, đã đến thăm và làm việc Ban quan lý nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 tại huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình.


Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam thăm và làm việc với nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2