HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2 VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO TẠI HẢI PHÒNG.

Ngày 25/10/2018 nhận lời mời của Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69-2, đoàn Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam do ông Đào Phan Long Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn,ông Nguyễn Kim Sơn Phó Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống, ông Đỗ Duy Hưng Phó Chánh văn phòng Hiệp hội, cùng đi có đoàn công tác của Công ty Cơ khí Hà nội do ông Nguyễn Ngọc Hùng làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Công ty Cổ phần LILAMA 69 – 2 và Công ty Cổ phần LISEMCO có địa chỉ tại Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.

                Ngày 25/10/2018 nhận lời mời của Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69-2, đoàn Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam do ông Đào Phan Long Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn,ông Nguyễn Kim Sơn Phó Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống, ông Đỗ Duy Hưng Phó Chánh văn phòng Hiệp hội, cùng đi có đoàn công tác của Công ty Cơ khí Hà nội do ông Nguyễn Ngọc Hùng làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Công ty Cổ phần LILAMA 69 – 2 và Công ty Cổ phần LISEMCO có địa chỉ tại Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.