Hội THẢO "NGÀNH CƠ KHÍ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP". TỔ CHỨC TẠI CẦN THƠ

Ngày 16-11, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo “Ngành cơ khí phục vụ phát triển nông nghiệp”. Tới dự Hội thảo có đại diện các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học Công nghệ & Môi Trường, Hội Đồng Lý luận Trung ương, Các Sở ban ngành thành phố Cần Thơ, …đại diện một số Tỉnh, các nhà khoa học từ các Viện, Trường trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, cùng lãnh đạo hơn 100 doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp trên cả nước, trong đó có quá nửa số DN thành viên VAMI. Hội thảo cũng có sự tham dự, đưa tin của đại diện các báo, đài Trung ương, TTXVN… ở phía Nam, ở T.P Hồ Chí Minh, Cần Thơ và khu vực.

Hội thảo “Ngành cơ khí phục vụ phát triển nông nghiệp”.

            Ngày 16-11, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo “Ngành cơ khí phục vụ phát triển nông nghiệp”. Tới dự Hội thảo có đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học Công nghệ & Môi Trường, Hội Đồng Lý luận Trung ương, Các Sở ban ngành thành phố Cần Thơ, …đại diện một số Tỉnh,  các nhà khoa học từ các Viện, Trường trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, cùng lãnh đạo hơn 100 doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp trên cả nước, trong đó có quá nửa số DN thành viên VAMI. Hội thảo cũng có sự tham dự, đưa tin của đại diện các báo, đài Trung ương, TTXVN… ở  phía, ở T.P Hồ Chí Minh,  Cần Thơ và khu vực.

            Sau  phát biểu khai mạc của ông Đào Phan Long, chủ tịch VAMI; phát biểu chào mừng của ông Trương Quang Hoài Nam, phó chủ tịch T.p Cần Thơ; Phát biểu đề dẫn của ông Nguyễn Chỉ Sáng, phó chủ tịch, Tổng thư ký VAMI, Hội thảo đã nghe gần 10 tham luận của các nhà khoa học, các doanh nghiệp về hiện trạng, nhu cầu và triển vọng cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ở Việt Nam.

            Ông Đào Phan Long, Chủ tịch Hiệp Hội Cơ khí Việt Nam cho biết, sau 30 năm đổi mới và mở cửa, nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là nông nghiệp nông thôn có những bước phát triển mạnh mẽ thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh cơ khí hóa và cơ giới hóa nông nghiệp là một trong những giải pháp rất quan trọng.


Chủ tịch Hội VAMI Đào Phan Long phát biểu tại hội thảo.

            Theo ông Long, trong thực tế sản xuất nông nghiệp ở nước ta, nhiều khâu quan trọng trong quá trình sản xuất lúa và các loại cây trồng, vật nuôi đã được cơ giới hóa gần như hoàn toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Để phục vụ cơ khí hóa, ngoài việc nhập khẩu máy và thiết bị nông nghiệp từ nước ngoài, rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong nước đã đầu tư các dây chuyền sản xuất máy móc phục vụ nông nghiệp. Các máy móc và thiết bị do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, chế tạo rất phù hợp với điều kiện canh tác trong nước, chiếm ưu thế nhất định trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng.

            Hiện nay, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có năng lực và khả năng đẩy mạnh đầu tư phát triển các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhà nước cần kịp thời quan tâm tạo hành lang pháp lý phù hợp và có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy các bên liên quan tăng cường liên kết với nhau, nhất là giữa nông dân và doanh nghiệp.