HỘI THẢO "THỰC TRẠNG, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI" TỔ CHỨC TRONG KHUÔN KHỔ DIỄN RA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ, NGUYỄN PHỤ LIỆU VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ 13 - VINAMAC 2018

Hội thảo "THỰC TRẠNG, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI" và Lễ Khai mạc “Triển lãm Quốc tế máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu và sản phẩm công nghiệp Việt Nam lần thứ 13 – VINAMAC EXPO 2018”. Diễn ra vào ngày 28/11/2018 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

              HỘI THẢO "THỰC TRẠNG, CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI" TỔ CHỨC TRONG KHUÔN KHỔ DIỄN RA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ, NGUYỄN PHỤ LIỆU VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ 13 - VINAMAC 2018 diễn ra từ ngày 28/11 - 01/12/2018 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.


Ông Đào Phan Long Chủ Tịch VAMI phát biểu tại Hội thảo.