Đẩy mạnh áp dụng bộ Tiêu chuẩn ISO 3834 cho doanh nghiệp cơ khí chế tạo có sử dụng hàn nóng chảy trong quá trình chế tạo sản phẩm tại Việt Nam

Ths. Đỗ Hải Tĩnh


Đẩy mạnh áp dụng bộ Tiêu chuẩn ISO 3834 cho doanh nghiệp cơ khí chế tạo có sử dụng hàn nóng chảy trong quá trình chế tạo sản phẩm tại Việt Nam

Ths. Đỗ Hải Tĩnh

Nhiệm vụ KHCN: “Nhân rộng áp dụng tiêu chuẩn về Yêu cầu kỹ thuật đối với chất lượng sản phẩm hàn (ISO 3834) với ISO 9001 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo” do Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Đức (Trung tâm) thực hiện triển khai hỗ trợ cho 30 doanh nghiệp cơ khí chế tạo và tạo sự chuyển biến nhất định về quản lý năng suất, chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp. Bài báo giới thiệu tóm tắt kết quả của nhiệm vụ

Tổng quan vấn đề nghiên cứu

Các nhà máy, công ty, tổng công ty trong nghành cơ khí chế tạo tại Việt Nam hoặc toàn bộ hoặc một phần sản phẩm được sản xuất, chế tạo liên quan đến quá trình hàn. Các sản phẩm hàn được giám sát ít nhất theo Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với các hợp đồng đủ lớn hoặc sản phẩm đòi hỏi chất lượng, an toàn, phía chủ đầu tư luôn yêu cầu cần có quá trình quản lý, kiểm soát đầy đủ hơn. Khi đó việc áp dụng bộ Tiêu chuẩn ISO 3834 – Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại là không thể thiếu. Ở các nước phát triển, việc áp dụng Tiêu chuẩn ISO 3834 cho quản lý sản phẩm hàn tại các doanh nghiệp cơ khí chế tạo là điều kiện cần và đủ để đáp ứng các yêu cầu đơn hàng và yêu cầu pháp luật. Bởi vậy, việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo tại Việt Nam triển khai áp dụng Tiêu chuẩn ISO 3834 là yêu cầu khách quan, cần thiết.

            Một số doanh nghiệp cơ khí chế tạo đang triển khai áp dụng ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. Tuy nhiên tiêu chuẩn này chưa phản ánh được “quá trình đặc biệt” ở đây là hàn nóng chảy kim loại để quản lý phù hợp. Cần xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tích hợp là sự tiếp nối, bổ sung cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp có sử dụng hàn nóng chảy trong quá trình chế tạo sản phẩm, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhiệm vụ: “Nhân rộng áp dụng tiêu chuẩn về Yêu cầu kỹ thuật đối với chất lượng sản phẩm hàn (ISO 3834) với ISO 9001 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo” cần đưa ra cách thức tư vấn, nội dung hỗ trợ để doanh nghiệp có HTQLCL tích hợp giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả bước đầu và tiếp tục duy trì.

Công việc triển khai và kết quả đạt được

Đây là nhiệm vụ KHCN có tính triển khai, ứng dụng tại hiện trường doanh nghiệp. Nhiệm vụ đã xây dựng được bộ tiêu chí khảo sát lựa chọn doanh nghiệp phù hợp để triển khai các bước tiếp theo. Đó là các doanh nghiệp cơ khí chế tạo có quá trình liên quan đến cấu kiện hàn, có đội ngũ thợ hàn mong muốn có sự chuyển biến ề quản trị sản xuất và lãnh đạo tạo doanh nghiệp có sự cam kết triển khai duy trì HTQLCL ISO 3834 tích hợp ISO 9001.

Trên cơ sở thu thập, khảo sát thực tế, Trung tâm đã lựa chọn ra 30 doanh nghiệp để triển khai nhiệm vụ

Hình 1: Biểu đồ so sánh sự phân bổ của các doanh nghiệp được lựa chọn

Hình 2: Biểu đồ phân nhóm các doanh nghiệp tham gia dự án

Nhóm thực hiện nhiệm vụ đã tiến hành đào tạo, tư vấn xây dựng HTQLCL ISO 3834 tích hợp ISO 9001 tại 30 doanh nghiệp được chọn lựa. Sau đây giới thiệu một vài kết quả:

- Ngoài các yêu cầu theo ISO 9001, việc xây dựng hệ thống tích hợp đã bổ sung nội dung liên quan đến yêu cầu của ISO 3834 về xem xét các yêu cầu liên quan đến hàn như luật định, yêu cầu kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, quy trình hàn, quy trình xử lý nhiệt, phê duyệt/chấp nhận nhân sự hàn, quy trình đánh giá các nhà cung ứng (thầu phụ về hàn, về kiểm tra thử nghiệm, đánh giá/phê duyệt nhân sự hàn, phê duyệt quy trình hàn (WPS),...)

- Đã thực hiện tổ chức 02 khóa đào tạo điều phối viên hàn cho 60 người tại các doanh nghiệp cơ khí chế tạo

- Nhiệm vụ đã sử dụng phương pháp chuyên gia để đánh giá kiểm chứng hiệu quả sau khi triển khai áp dụng HTQLCL. Qua kiểm chứng, theo báo cáo tại hiện trường, các doanh nghiệp đều đang duy trì hiệu quả HTQLCL, có các cải tiến, khắc phục và qua đây cũng khẳng định: “Nếu HTQLCL tích hợp được xây dựng bài bản, có chất lượng và phù hợp” thì rất hiệu quả.

Đánh giá kết quả và bàn luận

Nhiệm vụ đã đạt được những mục tiêu đặt ra, các kết quả ở các doanh nghiệp triển khai đạt được thật đáng khích lệ. Với bước đầu áp dụng HTQLCL tích hợp ISO 3834 và ISO 9001, các doanh nghiệp đều có chuyển biến tích cực về nhận thức, tôn trọng và tuân thủ quy trình, thủ tục của HTQLCL và về năng suất, chất lượng sản phẩm.

 - Năng suất lao động: Tất cả các doanh nghiệp tham gia dự án của nhệm vụ đều thấy được sự tăng năng suất lao động. Lấy ví dụ điển hình ở Công ty CP Cơ khí chính xác An Khánh:

TT

Loại sản phẩm

Số lượng sản phẩm/ ngày

Trước khi áp dụng mô hình

Sau khi áp dụng mô hình

1

Vỏ tủ RMU

10

12

2

Vỏ tủ phân phối hạ thế 500A

38

43

3

Thang cáp

35

39


Bảng 1: Bảng so sánh NSLD trước và sau khi áp dụng HTQLCL


Hình 3: Đồ thị so sánh năng xuất sản xuất của tổ hàn trước và sau khi áp dụng HTQLCL

 - Tỷ lệ sản phẩm sai hỏng phải sửa chữa lại và sự phản hồi của khách hàng tuy chưa thể thống kê được đầy đủ nhưng theo báo cáo từng doanh nghiệp chỉ tiêu này đều được giảm thiểu, nhất là ở ngoài hiện trường thi công. Ở đây lấy Công ty CP Cơ khí chính xác An Khánh làm ví dụ điển hình:


Hình 4: Đồ thị so sánh tỷ lệ sản phẩm phải sửa trước và sau khi áp dụng HTQLCL

- Ví dụ tại các doanh nghiệp sản xuất thiết bị áp lực về chiều hướng giảm khiếu nại của khách hàng:

Hình 5: Biểu đồ biến động số lượng trung bình các ý kiến phản hồi của khách hàng về sản phẩm trước và sau khi áp dụng HTQLCL tích hợp tại các doanh nghiệp sản xuất thiết bị áp lực

- Về tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư: Trong sản xuất, giá trị vật tư chiếm tới 70%~80% giá trị hàng hóa. Việc tiết kiệm này rất có ý nghĩa, giúp nâng cao năng suất doanh nghiệp, giảm giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh. Ở đây, lấy ví dụ điển hình ở công ty TNHH Eresson Việt Nam:

STT

Loại sản phẩm

(tính cho 1 tấn sản phẩm)

Nhân công hàn (ngày công)

Số lượng dây hàn

(kg)

Số lượng đá mài

(Viên)

Trước khi áp dụng mô hình

Sau khi áp dụng mô hình

Trước khi áp dụng mô hình

Sau khi áp dụng mô hình

Trước khi áp dụng mô hình

Sau khi áp dụng mô hình

1

Thân nồi nấu

15

12

21

18

10

7

2

Các chi tiết khác

07

05

16

12

6

4

Bảng 2: Bảng số liệu thống kê mức tiêu hao trung bình cho 1 tấn sản phẩm

Để có kết quả nhân rộng áp dụng HTQLCL ISO 3834 tích hợp ISO 9001, nhiệm vụ đề xuất:


Ảnh tổ Chuyên gia thẩm định tại hiện trường doanh nghiệp tham gia nhiệm vụ

- Cần xây dựng tài liệu về nội dung và hướng dẫn áp dụng ISO 3834 cho doanh nghiệp

 

- Cần tổ chức đào tạo chuyên gia tư vấn về HTQLCL hàn theo ISO 3834 vì doanh nghiệp cơ khí chế tạo chiếm số lượng lớn và đóng vai trò rất quan trọng, là nền tảng và động lực cho các ngành khác phát triển.

- Cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, bài học để áp dụng rộng rãi và thành công ISO 3834 cho doanh nghiệp cơ khí chế tạo có sử dụng hàn nóng chảy trong quá trình chế tạo sản phẩm tại Việt Nam.

- Ở từng doanh nghiệp cần được xây dựng Hệ thống văn bản phù hợp và có biện pháp duy trì, cải tiến HTQLCL.Thống kê truy cập

Đang Online 13

Lượt truy cập 865785

          Ẩn
Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu