TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ CÁC SẢN PHẨM HẠNG NẶNG (NHƯ TẤM, ỐNG, CẤU KIỆN LỚN) CHO NGÀNH NĂNG LƯỢNG, SẢN XUẤT Ô TÔ, CƠ SỞ HẠ TẦNG, DIỄN RA TỪ NGÀY 14 ĐẾN 18 THÁNG 5 NĂM 2019.(Lamiera Fieramilano 2019)

ĐANG TIẾN HÀNH TẠI FIERAMILANO RHO TỪ 15 ĐẾN 18 THÁNG 5 NĂM 2019, LAMIERA 2019 SẼ GIỚI THIỆU THÊM MỘT GIAN HÀNG TRIỂN LÃM SO VỚI PHIÊN BẢN 2017. NGOÀI CÁC SẢNH TRUYỀN THỐNG 13 VÀ 15, KHU VỰC TRIỂN LÃM CŨNG SẼ BAO GỒM SẢNH 18: SẢNH ĐỔI MỚI

ĐANG TIẾN HÀNH TẠI FIERAMILANO RHO TỪ 15 ĐẾN 18 THÁNG 5 NĂM 2019,

LAMIERA 2019 SẼ GIỚI THIỆU THÊM MỘT GIAN HÀNG TRIỂN LÃM SO VỚI PHIÊN BẢN 2017.

NGOÀI CÁC SẢNH TRUYỀN THỐNG 13 VÀ 15, KHU VỰC TRIỂN LÃM CŨNG SẼ BAO GỒM

SẢNH 18: SẢNH ĐỔI MỚI

Sự tăng trưởng mạnh mẽ được nhấn mạnh ở số lượng đơn nộp được gửi bởi các doanh nghiệp để tham gia triển lãm tại LAMIERA, triển lãm quốc tế dành riêng cho ngành công nghiệp máy công cụ tạo hình kim loại và các công nghệ tiên tiến liên quan đến lĩnh vực này, được tổ chức tại fieramilano Rho, từ 15 đến 18 tháng 5 năm 2019.

Trên thực tế, ba tháng trước khi sự kiện diễn ra, hơn 400 doanh nghiệp đã xác nhận tham gia triển lãm thương mại.

Khu vực triển lãm được đặt cho LAMIERA 2019 nhiều hơn 30% so với không gian được đặt bởi các triển lãm khác vào tháng 2 năm 2017 cho lần tổ chức gần nhất của triển lãm thương mại. Tuy nhiên, nó lớn hơn khu vực được dành ra để tổ chức triển lãm tại LAMIERA 2017, triển lãm lần đầu tiên diễn ra tại Milan, đã vượt quá khu vực được dành ra lần cuối tổ chức tại Bologna. Những số liệu này đang chứng minh rằng sự thay đổi địa điểm Milan cho phép triển lãm mở rộng và cải thiện cấu trúc của nó.

Danh sách các công ty nộp đơn tham gia triển lãm có sẵn trên trang web lamiera.net: nó có nhiều mục mới. Xem xét số lượng công ty tham gia triển lãm trực tiếp, tăng 10% cho đến nay, 27% doanh nghiệp đã gửi đơn đăng ký sẽ tham gia LAMIERA lần đầu tiên hoặc sẽ quay lại tham gia triển lãm sau một só lần tổ chức.

“Những gì chúng tôi mong đợi - tuyên bố bởi Alfredo Mariotti, Giám đốc Triển lãm - là để cải thiện kết quả của năm 2017, vốn đã rất tích cực, bằng cách tiếp tục mở rộng và tăng cường sự kiện này. Với mục đích nói trên, chúng tôi tiếp tục làm việc trên các lĩnh vực truyền thống: chúng đại diện cho cốt lõi của triển lãm và được sắp xếp rất hợp lý, bởi vì nhu cầu về máy công

cụ của Ý vẫn rất cao và năm 2019 sẽ xác nhận kết quả đạt được trong năm 2018 , một năm phá kỷ lục của ngành.”

“Mặt khác, - Alfredo Mariotti nói thêm - công việc sẽ tiếp tục trên các lĩnh vực đổi mới mới tập trung vào robot, IoT và tư vấn, đó là những lĩnh vực có tác động ngày càng mạnh mẽ và lan rộng hơn và sâu hơn trong các nhà máy sản xuất.”

Cùng với sự chuyển đổi mở rộng liên quan đến toàn bộ ngành sản xuất thế giới, LAMIERA sẽ giới thiệu công nghệ cho các nhà máy tích hợp, cho thấy các dòng sản phẩm quốc tế tốt nhất liên quan đến máy móc độc lập và hệ thống phức tạp và hoàn thành triển lãm với tổng quan toàn diện về tự động hóa hệ thống, robot (ROBOT PLANET), các công nghệ được liên kết với thế giới kỹ thuật số (FABBRICAFUTURA) và tư vấn (BOX CONSULTING).

Máy móc, hệ thống và thiết bị gia công kim loại tấm, ống, tiết diện, kết cấu dây và kim loại, máy ép, khuôn dập, hàn, xử lý và hoàn thiện, thầu phụ kỹ thuật và ốc vít chỉ là một vài trong số các công nghệ truyền thống. Ngoài ra, sẽ có một loạt các robot, tự động hóa, cho phép các công nghệ và tư vấn. Với nhiều lựa chọn sản phẩm như vậy, LAMIERA thực sự là nơi các ý tưởng có thể hình thành, diễn giải khẩu hiệu được chọn cho phiên bản 2019.

Được quảng bá bởi UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, hiệp hội các nhà sản xuất máy công cụ, robot và hệ thống tự động hóa của Ý, và được tổ chức bởi CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA sẽ kết hợp triển lãm thương mại của ngành với nhiều sáng kiến ​​phân tích và giải trí chuyên sâu.

Trong năm 2017, các công ty tham gia triển lãm là 480, tức là nhiều hơn 25% so với lần tổ chức vào năm 2016, với diện tích triển lãm chiếm 40.000 mét vuông. Triển lãm có khoảng 23.579 lượt khách ghé thăm, tức là nhiều hơn 15% so với những lần tổ chức một năm trước đó.

Là sự kiện duy nhất ở Ý dành riêng cho lĩnh vực kim loại tấm, LAMIERA thu hút khách hàng từ tất cả các lĩnh vực người dùng chính; ở đây họ có thể tìm ra giải pháp cho nhu cầu của mình, từ đơn giản nhất đến phức tạp hơn.

Sự độc đáo của sự kiện và nhiều sáng kiến ​​phụ của nó làm cho triển lãm trở thành một cơ hội thu hút đối với các doanh nghiệp của ngành: cho các nhà sản xuất máy móc, robot và tự động hóa lớn của Ý và nước ngoài; cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên về các giải

pháp siêu tùy chỉnh; cho các nhà thầu phụ; cho các công ty chuyên về phụ kiện và công nghệ phụ trợ, nhưng cũng dành cho những người chơi của thế giới kỹ thuật số và tư vấn, có sự hiện diện ngày càng tăng trong lĩnh vực này.

Việc cung cấp rộng rãi các phạm vi sản phẩm được hiển thị sẽ không phải là sự hấp dẫn duy nhất cho khách ghé thăm. Thật vậy, LAMIERA cũng sẽ đề xuất sáng kiến ​​đặc biệt LAMIALAMIERA, một chương trình các cuộc họp chuyên sâu được sắp xếp bởi các nhà triển lãm và nhà tổ chức, sẽ đồng hành cùng sự kiện trong suốt thời gian nó diễn ra. Được tổ chức theo các chủ đề khác nhau, các cuộc họp sẽ kéo dài 20 phút mỗi cuộc và sẽ được tổ chức ở một khu vực đặc biệt, được thiết lập như một sảnh hội nghị trong một trong những phòng của triển lãm.

“Ý tưởng này - Alfredo Mariotti kết luận - cung cấp cho các công ty tham gia triển lãm một dịp nữa để quảng bá bên ngoài phạm vi công ty của họ một cách miễn phí. Tuy nhiên, mục đích cũng là để cung cấp cho khách tham quan các cơ hội chuyên sâu về văn hóa kỹ thuật, để họ có thể tận dụng tối đa sự hiện diện của chính họ tại triển lãm.”

Thông tin cập nhật có sẵn trên lamiera.net.

Cinisello Balsamo, ngày 12 tháng 2 năm 2019

Liên hệ:

Claudia Mastrogiuseppe, Quản lý Quan hệ đối ngoại và Văn phòng báo chí, +390226255.299, +393482618701 press@ucimu.it

Massimo Civello, Quan hệ đối ngoại và Văn phòng báo chí +390226255.266, +393487812176 press2@ucimu.it

Raffaella Antinori, Văn phòng Báo chí Kỹ thuật, +390226 255.244, technical.press@ucimu.it


ONSTAGE, AT FIERAMILANO RHO FROM 15 TO 18 MAY 2019,

 LAMIERA 2019 WILL PRESENT ONE MORE EXHIBITION PAVILION COMPARED WITH THE 2017 EDITION.

BESIDES THE TRADITIONAL HALLS 13 AND 15, THE EXHIBITION AREA WILL ALSO INCLUDE

HALL 18: THE INNOVATION HALL

A strong growth is highlighted in the number of applications sent by enterprises to exhibit at LAMIERA, the international exhibition dedicated to the industry of sheet metal forming machine tools and to the innovative technologies related to the sector, onstage at fieramilano Rho, from 15 to 18 May 2019.

Actually, three months before the event, over 400 enterprises have already confirmed their participation in the trade show.

The exhibition area booked for LAMIERA 2019 is 30% more compared with the space booked by exhibitors in February 2017 for the previous edition of the trade show. However, it is already larger than the final area occupied by the exhibitors at LAMIERA 2017, the first edition taking place in Milan, which had already exceeded the area occupied in the last edition held in Bologna. These figures are proving that the change to the Milan venue enabled the exhibition to expand and improve its structure.

The list of the companies that have already applied to exhibit is available on the website lamiera.net: it offers many new entries. Considering the number of direct exhibitors, who grew by 10% to date, 27% of the enterprises that sent their applications will take part in LAMIERA for the first time or will come back and exhibit again after several editions of the event.

“What we expect - stated Alfredo Mariotti, Director of the Exhibition – is to improve the outcome of 2017, which was already very positive, by further expanding and enhancing the event. For this purpose, we go on working on the traditional sectors: they represent the core of the exhibition and look very well-arranged, also because the Italian demand for machine tools is still very high and in 2019 it will confirm the results achieved in 2018, a record-breaking year for the sector”.

“On the other hand, - added Alfredo Mariotti – the work will continue on the new innovation areas focused on robotics, IoT and consulting, which are fields having an increasingly strong impact and a deeper and deeper spread in the manufacturing factories”.

In line with the extended transformation involving the whole world manufacturing industry, LAMIERA will present an offering of technologies for integrated factories, showing the best international product ranges with regard to stand-alone machines and complex systems and completing the exhibition with a comprehensive overview of automation systems, robotics (ROBOT PLANET), technologies linked with the digital world (FABBRICAFUTURA) and consulting (BOX CONSULTING).

Machines, systems and equipment for the machining of sheet metal, tubes, sections, wire and metal structural work, presses, dies, welding, treatments and finishing, technical subcontracting and fasteners are just a few of the “traditional” technologies on show. In addition, there will be a wide and varied offering of robots, automation, enabling technologies and consulting. With such a large selection of products, LAMIERA is really the place where ideas can take shape, paraphrasing the slogan chosen for the 2019 edition.

Promoted by UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, the Italian machine tools, robots and automation systems manufacturers' association, and organised by CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA will combine the trade show of the sector with numerous initiatives of in-depth analysis and entertainment.

In 2017, the exhibiting companies were 480, i.e. 25% more compared with the 2016 edition, with an occupied exhibit area of 40,000 square meter. The exhibition registered 23,579 visits, i.e. 15% more than those recorded a year before.

The only event in Italy dedicated to the sheet metal field, LAMIERA attracts visitors from all major user sectors; here they that can find a solution for their needs, from the simplest to the more complex ones.

The uniqueness of the event and its numerous side initiatives make the exhibition an unmissable occasion for the enterprises of the sector: for the big Italian and foreign manufacturers of machines, robots and automation; for the SMEs specialising in super-customised solutions; for subcontractors; for companies specialising in accessories and auxiliary technologies, but also for the players of the digital world and of consulting, whose presence is increasing within the sector.

The wide offering of product ranges on display will not be the only appeal for visitors. Indeed, LAMIERA will also propose the special initiative LAMIALAMIERA, a programme of in-depth meetings arranged by exhibitors and organisers, which will accompany the event throughout its length. Organized according to different themes, the meetings will last 20 minutes each and will be hosted in a special area, set up as a conference arena within one of the exhibition halls.

“The idea - concluded Alfredo Mariotti – is to offer the exhibitors a further occasion for promotion outside their stands, free of charge. However, the aim is also to provide visitors with technical-cultural in-depth opportunities, so that they can make the most of their own presence at the exhibition”.

Updated information is available on lamiera.net.

Cinisello Balsamo, 12 February 2019

Contact:

Claudia Mastrogiuseppe, External Relations and Press Office Manager, +390226255.299, +393482618701 press@ucimu.it

Massimo Civello, External Relations and Press Office +390226255.266, +393487812176 press2@ucimu.it

Raffaella Antinori, Technical Press Office, +390226 255.244, technical.press@ucimu.it


Thống kê truy cập

Đang Online 6

Lượt truy cập 858444

          Ẩn
Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu