CỤC CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC HỌP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ THUỘC TỔ HỢP SẢN XUẤT Ô TÔ VINFAST

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Tổ thâm định thiết kế cơ sở dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và Khu sản xuất ô tô thuộc dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast được thành lập tại Quyết định số 4340/QĐ – BCT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương.

          Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Tổ thâm định thiết kế cơ sở dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và Khu sản xuất ô tô thuộc dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast được thành lập tại Quyết định số 4340/QĐ – BCT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Chỉ Sáng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh Nghiệp cơ khí Việt Nam là thành viên trong Tổ thẩm định các hạng mục của Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast. Tổ thẩm định tổ chức họp thẩm định thiết kế kỹ thuật và thiết kế cơ sở các hạng mục phụ trợ thuộc Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast tại:

- Tờ trình số 014/2019/TTr – VF – PTDA ngày 31 tháng 01 năm 2019 – Nhà máy Aapico – dập, lắp ráp thân vỏ xe ô tô; Nhà máy Lear – sản xuất nệm mút và lắp đặt hoàn thiện ghế + nhà máy ZF dập, sản xuất trục ô tô;

- Tờ trình số 007/20180TTr – VF – PTDA ngày 22 tháng 01 năm 2019 – Khu nhà ở công nhân;

Của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast.

Ngày 25/02/2019 tại Cục Công Nghiệp số 23 Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Hà nội, Ông Phạm Tuấn Anh Tổ trưởng Tổ thẩm định - Phó Cục trưởng Cục Công Nghiệp, Bộ Công Thương đã chủ trì buổi họp.


Thống kê truy cập

Đang Online 13

Lượt truy cập 858409

          Ẩn
Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu