Năm 2018 LÀ MỘT NĂM PHÁ KỶ LỤC CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ý TỐC ĐỘ SẢN XUẤT DỰ KIẾN SẼ SUY GIẢM TRONG NĂM 2019 / 2018 WAS A RECORD-BREAKING YEAR FOR ITALIAN MANUFACTURERS OF CAPITAL GOODS SLOWDOWN EXPECTED FOR 2019

Năm 2018, doanh thu của ngành sản xuất hàng hóa của Ý đạt 49,4 tỷ euro, đánh dấu mức tăng 6% so với năm trước và do đó kéo dài xu hướng tích cực bắt đầu vào năm 2014. Đây là năm phá kỷ lục của ngành, đạt được những giá trị mà chưa bao giờ đạt được trước đây cho tất cả các chỉ số kinh tế chính.THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Năm 2018 LÀ MỘT NĂM PHÁ KỶ LỤC CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ý

TỐC ĐỘ SẢN XUẤT DỰ KIẾN SẼ  SUY GIẢM TRONG NĂM 2019

Năm 2018, doanh thu của ngành sản xuất hàng hóa của Ý đạt 49,4 tỷ euro, đánh dấu mức tăng 6% so với năm trước và do đó kéo dài xu hướng tích cực bắt đầu vào năm 2014. Đây là năm phá kỷ lục của ngành, đạt được những giá trị mà chưa bao giờ đạt được trước đây cho tất cả các chỉ số kinh tế chính.

Bằng chứng là những dữ liệu sơ bộ của năm được xử lý bởi Nhóm Làm việc Thống kê của FedERMACCHINE, kết quả chủ yếu là do xu hướng chuyển giao hàng hóa tuyệt vời ở thị trường nội địa, được thúc đẩy bởi nhu cầu năng động đối với hàng hóa đầu tư. Được hỗ trợ bởi các điều khoản Siêu và Cực Siêu Khấu hao, mức tiêu dùng nội địa thực sự tăng 10% lên 26,5 tỷ euro.

Mức tăng trưởng này chủ yếu là do tận dụng lợi thế của việc giao hàng của các nhà sản xuất Ý tại thị trường nội địa, nhờ mức tăng 10,3%, đạt giá trị 16,4 tỷ euro. Xu hướng cũng tích cực đối với hàng nhập khẩu, có giá trị lên tới 10,1 tỷ euro, tức là tăng thêm 9,6% so với năm 2017.

Ngay cả xuất khẩu cũng có dấu cộng, tổng cộng 33 tỷ euro, tức là tăng 3,9% so với năm 2017. Trong chín tháng đầu năm 2018 (theo dữ liệu mới nhất), thị trường điểm đến chính của việc cung cấp sản phẩm của Ý là Đức (+ 4,7%), Hoa Kỳ (+ 22,6%), Pháp (+ 3,7%), Trung Quốc (-6,1%) và Tây Ban Nha (+ 17,6%).

Theo các dự báo được xử lý bởi Nhóm Làm việc Thống kê của FedERMACCHINE, tốc độ tăng trưởng sẽ suy giảm nhẹ năm 2019. Doanh thu sẽ không vượt quá 49,1 tỷ euro (-0,7%), tiếp tục được duy trì bởi sựu ổn định giao hàng của các nhà sản xuất Ý, sẽ giảm 3,3% xuống còn 15,9 tỷ euro. Ngược lại, xuất khẩu sẽ tăng 0,6% lên 33,2 tỷ euro. Tiêu thụ hàng hóa sản xuất của Ý sẽ giảm 2,5% xuống 25,8 tỷ euro.

“Thậm chí sự suy giảm dự kiến ​​cho năm 2019 không có gì đáng ngạc nhiên, sau kỷ lục của năm ngoái – ông Sandro Salmoiraghi, Chủ tịch của FedERMACCHINE nhấn mạnh- đúng là sự không chắc chắn của bối cảnh, nơi chúng ta đang hoạt động, có ảnh hưởng đến xu hướng của ngành. Đối với các điều kiện quốc tế vốn đã phức tạp, lại thêm  sự chỉ đạo không rõ ràng của chính sách công nghiệp được thực thi bởi các cơ quan chính phủ Ý. Đây là những yếu tố có thể làm nản lòng các quyết định mua đối với các khoản đầu tư với số lượng đáng kể, chẳng hạn như máy móc và công nghệ sản xuất”.

“Chúng ta hy vọng rằng ngành công nghiệp sản xuất của Ý sẽ tiếp tục hoạt động đầu tư vào máy móc mới và công nghệ 4.0, do đó đảm bảo sự tiếp tục của quá trình số hóa các doanh nghiệp bắt đầu trong những năm qua. Sự tăng trưởng ổn định của nhu cầu hàng hóa sản xuất của Ý, có giá trị cao hơn 60% so với 8 năm trước, chắc chắn là một chỉ số về hiện đại hóa các nhà máy ở Ý, nhưng nó không được coi là mục tiêu cuối cùng”.

“Một quốc gia sản xuất thứ hai ở châu Âu, để duy trì như vậy ngay cả trong tương lai, cần một cơ cấu công nghiệp mạnh, bao gồm các doanh nghiệp có khả năng tạo ra và chuyển đổi sự đổi mới cho tất cả các cấp của chuỗi sản xuất. Chỉ bằng cách này, chúng ta sẽ có thể tiếp tục đóng vai trò hàng đầu trong kịch bản quốc tế, trong khi vẫn duy trì bí quyết, cơ sở sản xuất và do đó việc làm ở Ý”.

“Vì lý do này, - Chủ tịch của FedERMACCHINE nói thêm - các cơ quan chính phủ phải hướng đến củng cố tất cả các quy định có khả năng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào năng lực cạnh tranh, đó là trong công nghệ mới và đào tạo chuyên nghiệp cho nhân viên của họ”.

“Về vấn đề này, - Sandro Salmoiraghi kết luận - chúng ta hy vọng rằng Cực Siêu Khấu hao, hiện vẫn còn hiệu lực, có thể lại được kết hợp với Siêu Khấu hao, sự hủy bỏ các quy định này có thể làm cho một phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta không thể nâng cấp đúng và phù hợp với quá trình hiện đại hóa”.

“Ngoài ra, cần xem xét đánh giá điều khoản đào tạo chuyên nghiệp 4.0, để doanh nghiệp có thể tận dụng khoản tín dụng thuế 40%, hiện chỉ áp dụng cho chi phí giờ làm việc của nhân viên trong các hoạt động  giáo dục và đào tạo. Đúng hơn, nó cũng nên được mở rộng cho chi phí của các giáo viên bên ngoài, tiêu biểu cho chi phí nặng nề nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

“Rốt cuộc, là các nhà sản xuất hàng hóa sản xuất, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhân viên có trình độ, có khả năng quản lý các công nghệ mà chúng ta đang phát triển và sử dụng trong các nhà máy của mình. Chúng ta cần các công cụ có thể giúp chúng ta đào tạo lại nhân viên của mình, nhưng chúng ta cũng cần dựa vào hệ thống trường học, nơi có thể chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực trẻ. Do đó, công việc phải tiếp tục với việc phát triển ITS, các trường đào tạo và giáo dục kỹ thuật cao có thể đáp ứng yêu cầu này một cách phù hợp”.

Cinisello Balsamo, 18-02-2019

Liên hệ:

Claudia Mastrogiuseppe, Coordinator of FEDERMACCHINE Communication Group and Press Office, +39 0226 255.299, press@ucimu.it

Massimo Civello, Press Office +39 226255.266, press2@ucimu.it

Raffaella Antinori, Technical Press Office, +39 0226 255.244, technical.press@ucimu.it PRESS RELEASE

2018 WAS A RECORD-BREAKING YEAR FOR ITALIAN MANUFACTURERS OF CAPITAL GOODS

SLOWDOWN EXPECTED FOR 2019

In 2018, the turnover of the Italian capital goods manufacturing industry achieved 49.4 billion euro, marking a 6% increase compared with the previous year and thus extending the positive trend started in 2014. It was a record-breaking year for the sector, which attained values never reached before for all main economic indicators.

As evidenced by the preliminary year’s data processed by the Statistic Working Group of FEDERMACCHINE, the outcome was mainly due to the excellent trend of deliveries in the domestic market, driven by the dynamic demand for investment goods. Supported by the Super- and Hyper-Depreciation provisions, domestic consumption indeed grew by 10% to 26.5 billion euro.

This mostly played to the advantage of the deliveries of Italian manufacturers in the domestic market, which, thanks to a 10.3% upturn, reached the value of 16.4 billion euro. The trend was positive also for imports, whose value amounted to 10.1 billion euro, i.e. 9.6% more versus 2017.

Even exports showed a plus sign, totalling 33 billion euro, i.e. 3.9% more than in 2017. In the first nine months of 2018 (latest available data), the main destination markets for the Italian product offering were Germany (+4.7%), United States (+22.6%), France (+3.7%), China (-6.1%) and Spain (+17.6%).

According to the forecasts processed by the Statistic Working Group of FEDERMACCHINE, 2019 should register a slight slowdown. The turnover should not exceed 49.1 billion euro (-0.7%), held down by the “ballast” of Italian manufacturers’ deliveries that should decrease by 3.3% to 15.9 billion euro. On the contrary, exports should grow by 0.6% to 33.2 billion euro. Italian consumption of capital goods should go down by 2.5% to 25.8 billion euro.

“Even if the slowdown expected for 2019 is not surprising, after the record of last year – pointed out Sandro Salmoiraghi, President of FEDERMACCHINE – it is also true that the uncertainty of the context, where we are operating, weighs on the trend of the sector. To the already complicated international conditions, we should add the unclear direction of the industrial policy implemented by the Italian Government authorities. These are elements that may discourage the purchase decisions for investments of significant amounts, such as machinery and manufacturing technologies”.

“We hope that the Italian manufacturing industry will continue its activity of investment in new machinery and in technologies 4.0, thus ensuring the continuation of the digitalisation process of enterprises started over the last years. The steady growth of the Italian demand for capital goods, whose value is 60% higher than that of 8 years ago, is certainly an indicator of the modernization of factories in Italy, but it is not to be considered as a final goal”.

“The second manufacturing country in Europe, to remain as such even in the future, needs a strong industrial fabric, made up of enterprises that are capable of generating and transferring innovation to all levels of the production chain. Only in this way, we will be able to keep on playing a leading role in the international scenario, while maintaining know-how, production facilities and thus work in Italy”.

“For this reason, - added the President of FEDERMACCHINE – the Government authorities must aim at strengthening all those provisions that are capable of encouraging the enterprises to invest in competitiveness, that is in new technologies and professional training for their employees”.

“In this regard, - concluded Sandro Salmoiraghi – we hope that Hyper-Depreciation, which is now still in effect, may again be combined with Super-Depreciation, whose elimination might exclude an important part of our SMEs from a right and proper upgrade and modernization process.

“In addition, it is necessary to consider a review of the provision for professional training 4.0, so that the enterprises may take advantage of the 40% tax credit, which is currently applied only to the working hours costs of the employees involved in education and training activities. Indeed, it should also be extended to the costs of external teachers, representing the heaviest expense for the SMEs”.

“After all, as manufacturers of capital goods, we have great difficulties in finding qualified staff, capable of managing the technologies we are developing and using in our factories. We need tools that could help us in re-training our employees, but we also need to rely on a school system, which should be able to prepare young resources adequately. Therefore, the work must continue on the development of ITS, schools of high-technical education and training that can meet this requirement in an appropriate way”.

Cinisello Balsamo, 18 February 2019

Contact:

Claudia Mastrogiuseppe, Coordinator of FEDERMACCHINE Communication Group and Press Office, +39 0226 255.299, press@ucimu.it

Massimo Civello, Press Office +39 226255.266, press2@ucimu.it

Raffaella Antinori, Technical Press Office, +39 0226 255.244, technical.press@ucimu.it


Thống kê truy cập

Đang Online 20

Lượt truy cập 858426

          Ẩn
Công ty TNHH Tư vấn Công nghiệp Việt Nam
  Là công ty kết nối các doanh nghiệp Cơ khí trong, ngoài nước
Kính mời Quý vị nếu có nhu cầu