CÔNG NGHIỆP DÓNG TÀU THỦY CẦN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN HỢP LÝ TRONG GIAI ĐOẠN TỚI / SHIPBUILDING INDUSTRY MUST BE PROPERLY DEVELOPED IN THE UPCOMING PERIOD

XUÂN MINH.