Triển lãm quốc tế lần thứ 10 về ngành công nghiệp Nhựa, In ấn & Đóng gói bao bì tại Hà Nội / The 10th Hanoi International Plastics, printing & Packaging Industry Exhibition

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa, in ấn và đóng gói bao bì Hà Nội 2019 (Hanoi Plas Print Pack 2019) lần thứ 10 đã khai mạc sáng 24/4 tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội


Hanoi Plas Print Pack 2019

       Sáng  ngày 24/4 tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, Ông Đào Phan Long tham dự lễ cắt băng khai mạc Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa, in ấn và đóng gói bao bì Hà Nội 2019 (Hanoi Plas Print Pack 2019) lần thứ 10 .


Lễ khai mạc Triển lãm "Hanoi Plas Print Pack 2019".