HỘI THẢO “KIỂM TRA ĐỘ CỨNG - ỨNG DỤNG TRONG NC VẬT LIỆU VÀ SẢN XUẤT”

Công ty Quốc Huy phối hợp với hãng Proceq (Thụy Sĩ) tổ chức buổi hội thảo kỹ thuật.