Hội nghị: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy ngành cơ khí chế tạo Việt Nam”

Sáng ngày 14/05/2019, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy ngành cơ khí chế tạo Việt Nam” do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc Hội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) tổ chức


Hội nghị: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy ngành cơ khí chế tạo Việt Nam”

         Sáng ngày 14/05/2019, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra  Hội nghị: “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy ngành cơ khí chế tạo Việt Nam” do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc Hội  phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) tổ chức.