Diễn đàn hợp tác công nghiệp Đài Loan – Việt Nam 2019/ 2019 TAIWAN - VIETNAM INDUSTRIAL COLLABORATION FORUM

Tổng hội Công nghiệp Trung Hoa Dân Quốc và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã quyết định tổ chức “Diễn đàn hợp tác công nghiệp Đài Loan – Việt Nam 2019” vào chiều ngày 2 tháng 7 năm 2019 tại tầng 2 khách sạn New World Saigon.
         

        


Diễn đàn hợp tác công nghiệp Đài Loan – Việt Nam 2019

         Chiều ngày 2 tháng 7 năm 2019 tại tầng 2 khách sạn New World Saigon. Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, Ông Đào Phan Long đã tham dự “Diễn đàn hợp tác công nghiệp Đài Loan – Việt Nam 2019” do Tổng hội Công nghiệp Trung Hoa Dân Quốc và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức. Đài Loan và Việt Nam đã thiết lập một nền tảng tương tác tốt cũng như quan hệ hợp tác thương mại công nghiệp trong quá khứ. Nối tiếp thành công của hai buổi Diễn đàn hợp tác công nghiệp Đài Loan – Việt Nam được tổ chức vào năm 2017 và 2018. Năm 2019, Diễn đàn hợp tác công nghiệp Đài Loan – Việt Nam diễn ra để tiếp tục tăng cường hợp tác công nghiệp giữa song phương.