Hội thảo “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành một số hệ thống thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện chạy than công suất tổ máy đến khoảng 600 MW

Ngày 2/7, tại Viện nghiên cứu Cơ khí, Số 4 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành một số hệ thống thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện chạy than công suất tổ máy đến khoảng 600 MW” do Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam,Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) tổ chức.

 

            Ngày 2/7, tại  Viện nghiên cứu Cơ khí, Số 4 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành một số hệ thống thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện chạy than công suất tổ máy đến khoảng 600 MW” do Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam,Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) tổ chức.