HỘI NGHỊ "TOÀN THỂ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM LẦN 3 NHIỆM KỲ IV" tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 05/07/2019, tại Hội trường Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị "Toàn thể thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam lần 3 nhiệm kỳ IV (2018-2023)".


           Ngày 05/07/2019, tại Hội trường Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị "Toàn thể thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam lần 3 nhiệm kỳ IV (2018-2023)". Về dự Hội nghị có 125/150 thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) làm việc trên phạm vi cả nước. Ông Đào Phan Long, Chủ Tịch VAMI, ông Nguyễn Chỉ Sáng, Phó Chủ tịch (PCT), Tổng Thư ký VAMI, ông Lê Văn Tuấn, PCT, Tổng Biên Tập Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống, ông Nguyễn Văn Vũ, PCT, Trưởng Đại diện phía Nam của VAMI chủ trì Hội nghị.


Hội nghị " Toàn thể thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam Lần 3 nhiệm kỳ IV"

           Ngày 05/07/2019, tại Hội trường Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị "Toàn thể thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam lần 3 nhiệm kỳ IV (2018-2023)". Về dự Hội nghị có 125/150 thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI) làm việc trên phạm vi cả nước. Ông Đào Phan Long, Chủ Tịch VAMI, ông Nguyễn Chỉ Sáng, Phó Chủ tịch (PCT), Tổng Thư ký VAMI, ông Lê Văn Tuấn, PCT, Tổng Biên Tập Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống, ông Nguyễn Văn Vũ, PCT, Trưởng Đại diện phía Nam của VAMI chủ trì Hội nghị.

          Khách mời tham dự hội nghị có: PGS, TS Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng ĐHBK Hà Nội;  Bà Trương Chí Bình, PCT, Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI); PGS, TS Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng khoa Cơ khí ĐHBK Tp. HCM;  ông  Bùi Văn Thịnh,  Chủ tịch Hội Điện gió Ninh Thuận; bà Pratiksha Bganti, Quản lý kết nối DN nước ngoài của dự án kết nối DNV&N (USAID); Đại diện của các Bộ, Ban, Ngành, phóng viên một số báo, đài Trung ương và tại Tp. Hồ Chí Minh

.