Chủ tịch VAMI đến thăm và chúc tết thành viên Hiệp hội sau dịp tết Nguyên Đán