Chủ tịch VAMI đến thăm và chúc tết thành viên Hiệp hội sau dịp tết Nguyên Đán

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI