SỨ MỆNH CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM

- Tổ chức liên kết tập hợp mọi thành phần kinh tế nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để thống nhất ý chí hành động trong việc thực hiện chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và Nhà n­ước Việt Nam về khuyến khích phát triển ngành công nghiệp cơ khí đẩy nhanh phát triển CNH-HĐH.

- Tham gia t­ư vấn cho nhà n­ước về chiến lư­ợc phát triển, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, về chủ tr­ương, chính sách, các biện pháp khuyến khích phát triển công nghiệp, bảo vệ thị trư­ờng trong nư­ớc và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của ngành cơ khí ở Việt Nam.

Hoạt động của Thường trực & Đơn vị thành viên Hiệp hội

Nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc trong 8 tháng đầu năm 2020
Thường trực Hiệp hội đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
HỘI THẢO TẬP HUÂN "Chuyển đổi số trong ngành công nghiệp khuôn mẫu"
TKV đầu tư nhiều lò chợ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ
Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng đầu năm 2020
NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống

Website có Giấy phép số 205/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 19/7/2006.
Hiện tại Tạp chí xuất bản 2 tháng/kỳ.
Báo in 4 màu trên giấy chất lượng
 
 
 
 
 
 

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI