SỨ MỆNH CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM

- Tổ chức liên kết tập hợp mọi thành phần kinh tế nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để thống nhất ý chí hành động trong việc thực hiện chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và Nhà n­ước Việt Nam về khuyến khích phát triển ngành công nghiệp cơ khí đẩy nhanh phát triển CNH-HĐH.

- Tham gia t­ư vấn cho nhà n­ước về chiến lư­ợc phát triển, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, về chủ tr­ương, chính sách, các biện pháp khuyến khích phát triển công nghiệp, bảo vệ thị trư­ờng trong nư­ớc và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của ngành cơ khí ở Việt Nam.

Hoạt động của Thường trực & Đơn vị thành viên Hiệp hội

METALEX Vietnam Cơ hội kết nối doanh nghiệp sản xuất Việt Nam – Nhật Bản
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SẢN PHẨM NGŨ KIM & DỤNG CỤ CẦM TAY 2020
Tiếp tục các giải pháp gỡ khó cho ngành cơ khí
Ràng buộc cơ chế khiến doanh nghiệp cơ khí thua trên sân nhà
Hội nghị : “Tham vấn một số chính sách phát triển Cơ khí Việt Nam (2021 – 2035)”
Bài tham luận của Tổng Giám đốc Thaco tại Đại hội Thi đua Yêu nước ngành Công Thương lần thứ III (2020-2025)

Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống

Website có Giấy phép số 205/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 19/7/2006.
Hiện tại Tạp chí xuất bản 2 tháng/kỳ.
Báo in 4 màu trên giấy chất lượng
 
 
 
 
 
 

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI