SỨ MỆNH CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VIỆT NAM

- Tổ chức liên kết tập hợp mọi thành phần kinh tế nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để thống nhất ý chí hành động trong việc thực hiện chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và Nhà n­ước Việt Nam về khuyến khích phát triển ngành công nghiệp cơ khí đẩy nhanh phát triển CNH-HĐH.

- Tham gia t­ư vấn cho nhà n­ước về chiến lư­ợc phát triển, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, về chủ tr­ương, chính sách, các biện pháp khuyến khích phát triển công nghiệp, bảo vệ thị trư­ờng trong nư­ớc và ứng dụng các công nghệ tiên tiến của ngành cơ khí ở Việt Nam.

Hoạt động của Thường trực & Đơn vị thành viên Hiệp hội

Ứng dụng real time Robotics - Sản phẩm MADE BY VIETNAM, khám bệnh & phun thuốc trên đồng ruộng
Cung ứng linh kiện kiểu OEM giúp THACO hội nhập sâu hơn
Công ty Airtech Thế Long tặng Quảng Ngãi 04 cabin khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm
Chế tạo thiết bị nhà máy nhiệt điện: Chuẩn hóa năng lực doanh nghiệp, quản lý dự án
Cơ hội và thách thức cho một số nhà máy đóng tàu Việt Nam
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA HỘI DN CƠ KHÍ TỈNH BẮC GIANG

Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí & Đời sống

Website có Giấy phép số 205/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 19/7/2006.
Hiện tại Tạp chí xuất bản 2 tháng/kỳ.
Báo in 4 màu trên giấy chất lượng
 
 
 
 
 
 

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI