Đại tá Ngô Minh Khải, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Nhà máy Z131), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019.

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI