Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn làm việc với Viện Công nghệ Bùi Văn Ngọ về phát triển ngành cơ khí nông nghiệp

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI