IDC giới thiệu chương trình triển lãm và hội chợ quốc tế: Cánh cửa mở rộng đến thị trường Hàn Quốc - Nhật Bản