THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN CÔNG NHẬN DANH HIÊU CHUYÊN GIA CƠ KHÍ CẤP CAO CHO CÁC CÁ NHÂN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ VN

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI