VAMI tổ chức chuyến thăm và làm việc tại Z183: Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp quốc phòng và dân sinh

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI