Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp long trọng Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI