Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp long trọng Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.