Doosan Vina tiếp tục bàn giao 2 cẩu trục STS khổng lồ cho cảng quốc tế Gemalink