Doosan Vina xuất khẩu 12 module đến Nhà máy Lọc dầu Ruwais

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI