Đốt lửa lần đầu lò hơi Tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI