Informa Markets Vietnam tổ chức triển lãm MTA Vietnam 2021 với chủ đề “Sản xuất tinh gọn trong thời đại 4.0: Think more, Waste less”