Khai mạc triển lãm Automechanika TP. Hồ Chí Minh 2023