Khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về ngành Công nghiệp Nhựa, Cao su, In ấn & Đóng gói bao bì tại Hà Nội (HanoiPlasPrintPack 2023)

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI