M3 chính thức trở thành nhà cung ứng cấp 2 (TIER 2 SUPPLIER) về vật tư, linh kiện, thiết bị cho Airbus và Boeing