Nhà máy z127: Đích đến là trung tâm tạo phôi, luyện kim cho sản xuất quốc phòng và kinh tế

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI