Nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc trong 8 tháng đầu năm 2020