SK Innovation, Doosan, Ingine và Vingroup ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh Quảng Ngãi về Sáng kiến đảo phi carbon

Danh sách các doanh nghiệp thành viên VAMI