Giải pháp cho các doanh nghiệp Việt kết nối với khách mua hàng quốc tế thời Covid